love 4 ver part 15

دوباره من به جای مینا رفتم شرکت

توی شرکت/

تو دفتر نشسته بودم  دیدم هیون با عصبانیت بدون اینکه دربزنه وارد شد و گفت

هیون: چیکار میکنی؟؟ مگه قرار نبود برنامه هامونو بهمون بدی...!!

اصلا از این طرز رفتارش خوشم نیومد

من: بهت یاد ندادن قبل از اینکه وارد اتاق بشی در بزنی...مگه باهام دعوا داری...؟؟ میتونستی محترمانه تر از اینم رفتار کنی...!!!

هیون: خب ببخشید...وقتی برنامه هامونو بهمون نمیدی خب عصبانی میشیم....

من: خواهش میکنم...شما برید من واستون میارمش....

وقتی هیون از در رفت بیرون مونده بودم باید چیکار میکردم...!! یادم اومد مینا گفته بود برنامه هارو توی کشو میذاره....رفتم سراغ کشو...کلی برنامه توش بود...مجبور شدم زنگ بزنم به مینا....

مینا: الو...باز چی شد؟؟ چیکار داری؟؟؟

من: بچه ها اومدن برنامه هاشونو میخوان...کجاس بهشون بدم...

مینا: من هنوز برنامه ای نریختم

من: چی میگی؟؟؟ حالا من چیکار کنم ها...؟؟!!!

مینا: توی لپ تاپ تو پوشه دابل اس برنامه هاشون هست...برو ببین برنامه امروزشون چیه.....

من: باشه خداحافظ...

رفتم سراغ برنامه ها....هیون امروز کنفرانس مطبوعاتی داره...باید از قبل آماده می شد...مطمئنم سرمو از بدنم جدا میکنه...تازه جونگ مین واسه کلیپش فیلمبرداری داره.....حالا چجوری بهشون بگم.... همه ی اعتماد به نفسمو + پررویی جمع کردم و رفتم به سالن تمرین...مستقیم توی چشم هیون نگاه کردم و بدون هیچ لبخندی گفتم: شما امروز کنفرانس مطبوعاتی دارید....جونگ مین! تو هم واسه کلیپت فیلمبرداری داری و بقیه هم به تمرینشون ادامه بدن...

جونگ مین: چییییی؟؟؟!!! مگه من دیروز بهت نگفتم بیا با هم دیالوگ هارو تمرین کنیم...

هیون: الان داری میگی؟؟؟ من چجوری آماده شم....فکر کنم اون ضربه ای که به سرت خورده باعث شده که خنگ بشی.....تو باید این خبرو دیروز به من میدادی...

من: جدی داری میگی؟؟؟!! پس باید از هانا شکایت کنم ... اگه میخواید میتونم برنامه هاتونو کنسل کنم...واسه شما بد میشه...من مشکلی ندارم..... کمک خواستید من تو دفترم هستم...

جونگ مین: بیا باید دیالوگ هارو تمرین کنیم....تو بهم قول دادی که کمکم میکنی....

من: باشه بریم...

بعد یه چندتا برگه داد دستم و شروع کرد به خوندن و انجام دادن صحنه های کلیپ...منم نگاش میکردم و گاهی اوقات هم راهنماییش میکردم و نظر میدادم....

پیش خودم: چه کار مسخره ای میکرد مینا....

یهو دیدم جونگ مین داره بهم نزدیک میشه...اولش یه خرده نگاش کردم...دیدم نه داره بغلم میگیره و صورتشو به صورتم نزدیک میکنه...نفسم درنمیومد...با همون برگه هایی که دستم بود زدم تو سرش بعدم از جام بلند شدم...با تعجب داشت نگام میکرد...میخواستم یه سیلی بزنم تو گوشش ولی جلوی خودمو گرفتم...بهش گفتم که دیگه نمیتونم باهات تمرین کنم باید برم به هیون کمک کنم....از اتاق اومدم بیرون...خشکم زده بود یعنی این با مینا هم اینجوری تمرین میکرد...نه باورم نمیشه...این دیگه کیه...اصلا خجالتم نمیکشه...

رفتم پیش هیون..همه پیشش بودن و داشتن بهش کمک میکردن

من: هیون....اگه کاری از دستم برمیاد بهم بگو...

هیونگ: تو خودت از این کار ها سردر نمیاری بعد میخوای به این کمک کنی...

من: منظورت چیه؟؟؟

هیونگ: خودتو به اون راه نزن میدونم مانیایی...!!!

جونگ مین که تازه اومده بود گفت: چی داری میگی؟؟؟ یعنی تو اینقدر باهوش شدی که مینا و مانیارو از هم تشخیص میدی...

هیونگ: خب این خیلی ضایعه...دیشب که اومدم خونتون فهمیدم

من: چه جوری فهمیدی؟؟ من بازم دارم میگم که مینام...

هیونگ: دیشب که اومدم خونتون سرمینا با باند بسته بود اما من هیچ باندی توی شرکت رو سرت نمیبینم....

همه داشتن نگام میکردن نمیدونستم باید چی بگم...که یهو جونگ مین بلند شد و موهامو زد کنار...چپ چپ نگاش کردمو دستشو از سرم برداشت

جونگ مین: هیونگ راست میگی اصلا اثری از اون زخم نیست

داشتم از خجالت میمردم

من: خب حالا...مگه چی شده...آقا هیونگ چرا شلوغش میکنی؟؟ آره من مانیام...

جونگ مین: میگم چرا موقع تمرین اون جوری برخورد کردی....

میخواستم جوابشو بدم اما همه بچه ها توجهشون به من بود...میترسیدم اوضاع از اینی که هست بدتر بشه...بدون خداحافظی از کمپانی اومدم بیرون و مستقیم رفتم خونه...درو باز کردم و گفتم

من: مینا بیا گند زدم.....

مینا: چیکار کردی؟؟؟؟!!!

من: بشین بهت میگم...مینوووو...!! کجایی؟؟!! الهی خبر مرگ تو با دوست پسر فضولت یه جا واسه من بیاد

اینو که گفتم مینو و مهراوه هردو اومدن روی مبل نشستن

مینو: چی کار به اون داری؟؟

من: اون به من چیکار داره؟؟

مینو: مگه چیکار کرده...؟؟

من: فضولی....!!!

بعد کل قضیه ی امروز رو واسشون تعریف کردم

مینا: بدبخت شدم...اگه مدیر کیم بفهمه چیکار کنم...چقدر بهت گفتم این کارو نکن...مگه تو حرف آدم حالیت میشه...

من: فعلا....

باید ساکت باشم...اگه چیزی بگم مینا قاطی میکنه...اون کارشو خیلی دوست داره..برای رسیدن به اینجا هم خیلی تلاش کرده....

اینم از قسمت 15

امیدوارم خوشتون اومده باشه...

تا بعد خداحافظ....

/ 12 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدیس

میگم اخرش خودموهیونموباهم یه جامیکشیا...نکن دیگه باهیونم همچین عشقمواذیت کنی من پرپرمیشماخب مثل بچه ادم بلدنیستی نکن عجبا...بدبخت میناچی میکشه ازدستتا[نیشخند][نیشخند] [خنده]جونگی غلط میکنه بهت نزدیک میشه خودم داداچموحالی میکنم دیگه ازاینکارانکنه[نیشخند][نیشخند] میگم عجب هیونگ خیلی باهوشه هااااااااااا[تعجب][خنده]خب منم بودم میفهمیدم[نیشخند]

مهدیس

سیلاااااااااااام عزیزم...پس بقیه داستاناکوش[نیشخند] من خیال کردم الان چندتاپارت گذاشتی[نیشخند]تانه زی خیال باطل اینجاچیزی نیست[خنده] الهییییییییییییییی اجی فدات بشه حتمادرسات خیلی زیاده[نگران] امروزم که فهمیدم هیچی نخوندی کاشتی اومدی وبم واسه یه مسئله کوچیک اخه من به توچی بگم هااااااااا[ابرو]

مهدیس

¬________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ ________________@@@@@_______ __@@@@@@@@@@@@@@_______ __@@@@@@@@@@@@@@_______ _______________________________ _________@@@@@@@___________ _____@@@@@@@@@@@_________ ___@@@@@______@@@@@_______ __@@@@@_________@@@@@_____ _@@@@@___________@@@@@____ _@@@@@___________@@@@@____ _@@@@@___________@@@@@____ __@@@@@_________@@@@@_____ ___@@@@@______@@@@@_______ ______@@@@@@@@@@@________ _________@@@@@@@____________ ________________________________ __@@@@@____________@@@@@__ ___@@@@@__________@@@@@___ ____@@@@@________@@@@@____ _____@@@@@______@@@@@_____ ______@@@@@____@@@@@______ _______@@@@@__@@@@@_______ ________@@@@@@@@@@________ _________@@@@@@@@@________ __________@@@@@@@@_________ ___________@@@@@@@_________ ____________@@@@@@__________ ________________

مهدیس

888888888888888888 888888888888888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 ______888888 888888888888888888 888888888888888888 ______8888888888 ____888888888888888 __888888822222228888 _88888822222222288888 888888222222222228888822228888 888882222222222222288222222222888 8888822222222222222222222222222288 _8888822222222222222222222222222_88 __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888 ______8882222222222222222_____8888 _______888822222222222______888888 ________8888882222______88888888 _________888888_____888888888 __________88888888888888 ___________888888888 ____________8888888 _____________88888 ______________888 _______________8 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 888888______888888 _888888____888888 ___888888888888

مهدیس

___*##########* __*############## __################ I LOVE YOU _##################_________*####* __##################_____*########## __##################___*############# ___#################*_############### ____################################# ______############################### _______############################# ________########################### __________### ##################### ___________###################### ____________#### ######## ####### _____________################# ______________############### _______________############# ________________########## _________________######## __________________###### __________________ #### __________________ ### ___________________ #

مهدیس

.....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you ...I Love you ..I Love you .I Love you .I Love you .I Love you ..I Love you ...I Love you ....I Love you .....I Love you ......I Love you .......I Love you ........I Love you ........I Love you ........I Love you .......I Love you ......I Love you .....I Love you ....I Love you ...I Love you ..I Love you

مهدیس

$$$$$$$______$$$$$$$ __$$______$$$__$$$_____$$ _$$_________$$_$$________$ _$___________$$$_________$ _$__________$$_$$________$ _$$_________$$$$$_______$$ __$$_________$$$_______$$ ____$$________$_______$$ _____$$$_____________$$ _______$$__________$$ __________________$$ _________________$$ ________________$$ _______________$$ _______________$$ _______________$$$__$$ ________________$$_$$$ ________________$$$$$$ _________________$$$$$$ ______________$$$$$$$$$$masoume my love*[قلب][ماچ]

مهدیس

.....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ .................................♥ .................

پریا

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

فاطمه

فوق العاده بود واقعا جالب بود همینطور که تا قسمت16گذاشته بودی همشو خوندم امیدوارم هرچه زودتر بتونی بقیش هم بگذای موفق باشی